Utsira Nord

RWE vil sammen med samarbeidspartnere NTE og Havfram delta i konkurransen om å bygge flytende havvind på Utsira Nord.

Utsira Nord ligger ca. 25 km vest for Karmøy og vil være RWEs største flytende havvind-prosjekt i Norden. Den nærmeste bebyggelsen finnes på øyenUtsira, som ligger ca. 6,5 km øst for Utsira Nord-feltet. Området har en vanndybde på opptil 280 meter, og egner seg derfor spesielt godt for flytende havvind. Utsira Nord har gode vindressurser, gunstige grunnforhold og gode forutsetninger for sameksistens med andre brukere av havet. 

Fullt utbygd vil vindparken ha en kapasitet på inntil 1500 MW. Dette vil styrke energiforsyningen på Vestlandet, hvor det er et stort behov for ny kraftproduksjon for å møte etterspørselen fra lokalsamfunn og industri. Målet er at Utsira Nord skal kunne levere strøm fra 2030.

Partner

 

Området

Fakta om Utsira Nord

Utsira Nord er planlagt å ha en maksimal installert effekt på 1500 MW, fordelt på 3 områder på 500 MW hver. Hvert av områdene vil kunne produsere rundt 2 TWh med elektrisitet hvert år. Dette tilsvarer årsforbruket til om lag 120 000 husholdninger.

Fornybar produksjon av 2 TWh elektrisitet i året vil kunne redusere karbondioksidutslipp med 1,2 millioner tonn per år – ca. like mye som en million bensin- og dieselbiler slipper ut årlig.

500 MW

Installert kapasitet

2 TWh per år

Forventet strømproduksjon

180-280 meter

Vanndybde i området

25 kilometer vest

for Karmøy

ca. 6,5 kilometer øst

nærmeste bebyggelsen for feltet på øya Utsira

om lag 120 000 husholdninger

tilsvarer årsforbruket

Konsortium

 

RWE er en av verdens største utviklere og operatører av havvind, og driver i dag 19 havvindparker i Europa. Med over 20 års erfaring som en industriell og langsiktig utvikler som tar ansvar for utvikling, bygging og drift av bunnfast havvind, er vi sikre på at vi vil kunne overføre vår kunnskap og erfaring til utvikling av flytende havvind.

Vi ønsker å bygge ut Utsira Nord-området i et langsiktig perspektiv, hvor vi utvikler vindkraft, samtidig som vi også tar hensyn til fiskeriinteresser, fugl og dyreliv i havet, samt andre maritime interesser. RWE skal totalt ha en kapasitet på 50 GW fra grønn energi globalt innen 2030. For å lykkes, investerer selskapet 500 milliarder kroner i ny energiproduksjon dette tiåret, inkludert vindkraft på land og til havs, solenergi, batterier og hydrogen.

Havfram ble etablert som et rendyrket havvindselskap i 2022. Selskapet utnytter kunnskap fra flere tiårs global erfaring som tidligere installasjonsselskap innen olje og gass, kombinert med ekspertisen til et team av spesialister på havvind og shipping. Havfram tilbyr en rekke tjenester innen havvind, deriblant transport-, installasjons- og utviklingstjenester.

Havfram opererer gjennom to heleide datterselskaper: Havfram Wind, som leverer offshore vindinstallasjonsekspertise til det globale markedet som eier og operatør av Wind Turbine Installation Vessels (WTIVs); og Kontiki Winds, som fokuserer på tidlig utvikling av havvindparker og elektrifisering av fossile operasjoner ved bruk av flytende havvind.

Teamet i Kontiki Winds (som er del av Havfram-gruppen) er partner i konsortiet sammen med RWE og NTE. Havfram brenner for å bygge en renere og mer bærekraftig fremtid gjennom utviklingen av nye vindkraftprosjekter til havs.

NTE har produsert fornybar energi fra vannkraft i over 100 år, og er den største leverandøren av fornybar energi nord for Dovre. Selskapet er eid av 19 norske kommuner.  NTE leverer fornybare energikilder som vannkraft, vindkraft og solkraft for å møte etterspørselen etter miljøvennlige alternativer og for å redusere Norges karbonavtrykk.

Med forankring i lokalsamfunnet, kan NTE tilby skreddersydde energiløsninger og utforske innovative muligheter innen energieffektivitet og smart energibruk. NTE jobber kontinuerlig for en renere og mer bærekraftig fremtid for Trøndelag og hele Norge.

Du kan også være interessert i

Visuell konsekvensutredning

Vi har gjort en visuell konsekvensutredning for Utsira Nord-prosjektet sammen med selskapet innovision.

Leverandørportal

Følge lenken under for å registrere deres selskap som en potensiell leverandør til vårt flytende havvindprosjekt, Utsira Nord.Vi ser frem til å samarbeide med dere!

Flytende vindturbiner til havs – virtuelt klasserom

Vi har satt opp et virtuelt klasserom for flytende havvind der du kan lære mer om teknologien og hvordan den fungerer.

Kontakt


Per Godfroij

Prosjektleder Utsira Nord

per.godfroij (at) rwe.com


Mads Arild Vedøy

Senior Consent Manager

madsarild.vedoy (at) rwe.com


RWE Renewables Norge AS

Spaces Tullinløkka
Kristian Augusts gate 13
0164 Oslo
Norge
+46 (0)73 84 01 542